Novinky

Specifikace služby Možnost vrátit zboží do 40 dnů

1. Základní ustanovení
 

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Možnost vrátit zboží do 40 dnů“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je podnikatel Radim Fišer, IČ 06907652, DIČ CZ9108154924, se sídlem Štefánikova 940/20 Třebíč 67401, (dále jen „poskytovatel“)  a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.
Smlouva o poskytování služby je uzavřena tehdy, když objednatel spolu s vybraným výrobkům, nabízeným poskytovatelem na jím provozovaných e-shopech, potvrdí v tzv. košíku i službu a poskytovatel mu vystaví fakturu.

2. Popis služby


Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 40 dnů od vytvoření objednávky, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu, ve lhůtě stanovené níže.

3. Podmínky využití služby


Poskytovatel je povinen poskytnout službu, tedy poskytnout objednateli možnost vrácení zakoupeného výrobku bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:

 • Objednatel objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při doručení výrobku, jehož se služba týká;
 • Objednatel uhradí službu řádně a včas;
 • Objednatel neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
 • Objednatel uplatní službu nejpozději 40. den od objednání výrobku a to elektronicky e-mailem na reklamace@istuff.cz či uplatní zasláním na adresu Štefánikova 940/20 Třebíč 67041
 • Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
 • Objednatel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu;
 • Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže);
 • Sluchátka musí být nepoužité s neporušeným obalem.
 • Služba není určena pro nákupy na IČO a nelze ji použít, v případě uhrazení takové služby u objednávky na IČO, bude daná částka za službu na požádání vrácena.


V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, bude mu vrácena celá cena výrobku formou kódu, který může uplatnit na nákup jiného zboží . V případě, že objednatel uplatní službu a požádá o vrácení výrobku ve stavu špatné nebo znehodnocené, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží poté, co objednavatel uhradí poplatek za znehodnocené zboží stanovený poskytovatelem. 

Definice stavů výrobků, jehož se služba týká

Dobré

 • Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.); a
 • Výrobek nenese známky užívání; a
 • Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.
 • Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatné

 • Výrobek nese známky užívání; a/nebo
 • Výrobek je nekompletní; a/nebo
 • Výrobek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.


Znehodnocené

 • Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat

4. Vrácení ceny služby


V případě, že je objednatelem spotřebitel, má právo od smlouvy na poskytování služby odstoupit ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, avšak v takovém případě musí vydat i veškeré bezdůvodné obohacení zpět poskytovateli nejpozději v moment odstoupení.

5. Vrácení ceny výrobku formou poukazu 

V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby objednateli kupní cenu výrobku ve formě kódu na další nákup.

6. Závěrečné ustanovení

Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 15. 06. 2022, přičemž specifikace této jsou k dispozici pod tímto odkazem na webu.

Paperlike fólie - to nejlepší a nejhorší pro iPad zároveň

Paperlike fólie - to nejlepší a nejhorší pro iPad zároveň

V dnešní době moderních technologií existuje celá řada způsobů, jak si chránit displeje svých zařízení. Nejčastěji se setkáme s tenkými plastovými fóliemi a tvrzenými skly. Uživatelé obvykle dávají přednost tvrzeným sklům, protože sklo je na dotek příjemnější než plast. Další výhodou je přítomnost oleofobního povlaku, který odpuzuje olejovité látky a zajišťuje snadnější údržbu displeje a lepší dotykové ovládání.  

Pro iPad ale existuje další speciální typ ochrany displeje, a tou je ochranná fólie Paperlike.  Tu vyvinula stejnojmenná společnost, ale k sehnání je i od jiných firem za daleko lepší cenu. Tyto fólie jsou odlišné tím, že jejich povrch je jemný, měkký a matný a na iPadu připomíná… no – papír.   

Na dotek jako papír

Paperlike fólie je nabízena zejména těm, kteří užívají iPad společně s Apple Pencil. Protože má tato tužka plastový hrot, klouže po povrchu skleněné obrazovky, a to nemusí být všem uživatelům příjemné. A právě Paperlike dokáže tento problém vyřešit.

Ať už na iPad píšete rukou nebo kreslíte, jakmile použijete Paperlike fólii, bude se vám tužkou psát mnohem lépe a příjemněji. Dalším plusem je snížení mastnoty otisků prstů na displeji. Díky tomu budete mít lepší pocit i z dotykového ovládání, protože vám hrot nebude po displeji klouzat a vaše ruka bude přesnější.

Odlesky

Vzhledem k tomu, že se jedná o matný povrch, můžete se rozloučit s ostrými odlesky obrazovky. Samozřejmě, není to kouzelná fólie, která by vám dovolovala používat iPad na přímém slunci bez omezení, ale často dokáže ztlumit odrazy, takže si můžete svůj obsah užít i v situacích, ve kterých vás dříve odrazy obtěžovaly. 

 

 

Nevýhody Paperlike… duha na obrazovce?

Matné chrániče mají jednu nešťastnou pravdu – lámou světlo. Jakmile totiž na svůj iPad nasadíte ochrannou fólii připomínající papír, uvidíte, že je pokryta malinkými „duhovými tečkami”.

Efekt je nejvýraznější při sledování bílého pozadí. Pro někoho to může být tak rušivé, že si bude muset zapnout tmavý režim. Ve chvíli, kdy budete chtít sledovat Netflix nebo YouTube, efekt nebude nijak nepříjemný a zábavu vám nezkazí. Pokud byste ale chtěli například upravovat fotografie, nastává problém. ISO (hodnota citlivosti při pořízení snímku) a barevný šum je prakticky nemožné detekovat a jemné detaily jsou zkreslené.

Potom nemá smysl si kupovat nový iPad Pro 12.9 (2021) s jeho úžasnou obrazovkou Mini LED Liquid Retina jen proto, abyste narušili jeho ostrou kvalitu tím, že na něj umístíte miliony mikro teček.   

 

 

Opotřebení

Při koupi této fólie je nutné počítat s tím, že bude potřeba ji vyměnit mnohem dřív, než by  bylo běžné u tvrzeného skla. Matný povrch je pokryt texturou, na které nejsou vidět otisky prstů, ale postupem času se zde začne usazovat prach a špína. Otřít povrch od nečistot je trochu těžší, ale není to žádná velká dřina, a tak můžete udržovat obrazovku čistou. Vyměnit ji po nějaké době bude ale stále potřeba.

Výhodou je, že se Paperlike fólie prodávají většinou po dvou kusech, takže až bude výměna nutná, budete ji mít hned po ruce.

Kompatibilnost s Apple Pencil

Běžná životnost hrotu Apple Pencil se udává mezi 8 až 12 měsíci. Při používání Paperlike fólie se tato doba může o něco zkrátit. Aktivní uživatelé uvedli, že při každodenním psaní a kreslení musí měnit hrot tužky pokaždé v rozmezí 4 až 6 měsíců. Je to způsobeno matnou texturou, která hrot tužky v podstatě „obrousí”.

Pokud používáte svůj iPad jen zřídka, pravděpodobně ani za několik měsíců neucítíte, že by se tužka nějak zhoršila, ať už používáte matnou, nebo klasickou fólii. Plusem je, že k Apple Pencil dostanete v balení několik náhradních hrotů a následně nákup nových není již velká investice.  

 

 

Vyplatí se ji tedy kupovat?

Zdali vám bude Paperlike fólie vyhovovat, či ne, je zcela individuální, ale rozhodně stojí za zkoušku. Pokud iPad využíváte především na psaní nebo kreslení, zlepší vám fólie celkový pocit z užívání. Jestli si dáváte záležet na úpravě fotek a preferujete kvalitní obraz a barvy displeje, lepší variantou pro vás bude pořízení klasického tvrzeného skla.

 

 

Příslušenství pro iPad včetně Paperlike fólie najdete zde

Vrácení zboží za kupón

Kompletní podmínky akce Výměna nevhodného dárku za poukaz

1. Základní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Výměna nevhodného dárku“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je Radim Fišer Štefánikova 940/20 67401 Třebíč, IČO 06907652, DIČ CZ9108154924, (dále jen „istuff.cz“) a na straně druhé je zákazník istuff.cz jakožto objednatel (dále jen „zákazník“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby. Služba je k vybraným výrobkům zakoupeným od 2.10.2023 poskytována za 1kč. Smlouva o poskytování služby je uzavřena v momentě, kdy je mezi istuff.cz a zákazníkem uzavřena kupní smlouva na vybraný výrobek.

2. Popis služby


istuff.cz se zavazuje zákazníkovi, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 15. 1. 2024, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení zákazník požádá, tj. využije službu ve stanovené lhůtě.

Zákazník – spotřebitel může službu využít nejdříve po uplynutí 14denní zákonné lhůty k odstoupení od kupní smlouvy – v prvních 14 dnech od převzetí zboží může spotřebitel využít svého zákonného práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží více viz obchodní podmínky - bod odstoupení od smlouvy.

3. Podmínky využití služby


istuff.cz je povinna poskytnout službu, tedy poskytnout zákazníkovi možnost vrácení zakoupeného výrobku bez udání důvodu do 15. 1. 2024, pouze pokud:

 • Zákazník neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
 • Zákazník uplatní službu nejpozději 15. 1. 2024, a to k výrobku, na něž se služba vztahuje, e-mailově na info@istuff.cz či reklamace@istuff.cz 
 • Zákazník nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
 • Zákazník prokáže nárok na službu originálem faktury obsahujícím příslušný výrobek a s ním související službu;
 • Zákazník předloží istuff.cz výrobek alespoň ve stavu „dobré“ (viz definice níže);
 • Zboží typu sluchátka zákazník musí doručit v neporušeném obalu z hygenických důvodů


V případě, kdy zákazník splní podmínky, za kterých může službu využít, a vrátí istuff.cz zboží, které bylo zakoupeno jako zcela nové, ve stavu původního (originálního) a neporušeného obalu včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bude mu vrácena celá kupní cena zboží formou poukazu na další nákup na istuff.cz dle těchto podmínek.

V případě, kdy zákazník splní podmínky, za kterých může službu využít a vrátí istuff.cz zboží, které bylo zakoupeno jako zcela nové, ve stavu špatné nebo znehodnocené, pak zákazníkovi bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu formou poukazu dle bodu 6. těchto podmínek, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace. Pokud zákazník vrátí zboží, které je určené k péči o tělo nebo k hygieně ve stavu špatné nebo znehodnocené, tedy produkt nese známky použití, zpětný odběr ze strany Alzy není u těchto produktů možný.


Definice stavů výrobků, jehož se služba týká

Dobré

 • Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.); a
 • Výrobek nenese známky užívání; a
 • Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese pouze známky běžného rozbalení zboží.
 • Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatné

 • Výrobek nese známky užívání; a/nebo
 • Výrobek je nekompletní; a/nebo
 • Výrobek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.


Znehodnocené

 • Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat

4. Čeho se služba netýká


Tato nabídka se týká pouze zboží, u kterého je služba nabízena v rámci popisu produktu a v košíku, tedy v procesu zadávání a potvrzování objednávky. Nelze vrátit dárkové poukazy, licence, elektronický obsah, rychle se kazící zboží a zboží, u něhož nelze využít ani zákonného odstoupení. Nelze vrátit také zboží upravené na přání zákazníka, ( ani služby/zboží, které byly se zbožím poskytnuty (např. aplikace ochranného skla).

5. Vrácení výrobku


Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Alzou a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy, nebo k využití služby, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté fyzické dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení zákazníka. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má istuff.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

6. Vrácení ceny výrobku formou poukazu


V případě, kdy zákazník splní veškeré podmínky služby pro vrácení výrobku, istuff.cz vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby zákazníkovi kupní cenu výrobku ve formě poukazu k nákupu zboží na www.istuff.cz. Tento poukaz není směnitelný za peníze.


Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup použil poukaz, istuff.cz mu vrátí kupní cenu zboží opět ve formě poukazu k nákupu zboží na istuff.cz. Ani tento poukaz není směnitelný za peníze. Doba platnosti poukazu je do 29. 02. 2024.

Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. V případě, že hodnota zakoupeného zboží bude nižší než hodnota poukazu, istuff.cz zákazníkovi nevrací žádné peníze.

 

7. Závěrečné ustanovení


Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 2. 10. 2023