Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Mgr. Radim Fišer
 • IČ: 06907652
 • DIČ: CZ9108154924
 • se sídlem: Štefánikova 940/20 Třebíč     
 • kontaktní údaje: 
 • email: info@istuff.cz
 • reklamace: reklamace@istuff.cz
 • telefon: 735 532 423

Podnikající na základě živnostenského oprávnění zapsaného u Městského úřadu Třebíč.

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.istuff.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5. Pokud není uvedená značka, jedná se o neznačkové zboží.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko koupit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření kupní smlouvy. V případě osobní odběru v Třebíči a rezervování zboží, se nejedná o uzavření objednávky, pouze rezervaci zboží a tento e-mail v tomto případě slouží jako potvrzení rezervace Vašeho zboží. Uzavření kupní smlouvy dojde až při vyzvednutí rezervace při osobním odběru. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku. Kupující může zrušit objednávku zdarma telefonicky na telefonní číslo nebo na email storno@istuff.cz pokud nebyla již u dopravce založena doprava zásilky. Storno, které přijde na jinou e-mailovou adresu nemusí být vzhledem k počtu e-mailů vyřízeno včas. Zrušení objednávky je potřeba udělat v pracovní dny mezi 10:00 - 18:00, v případě zrušení mimo tyto dny a hodiny, nemůžeme zaručit, že bude Vaše žádost zpracována před odesláním zásilky. Doporučujeme rušit objednávky telefonicky, vzhledem k velkému počtu elektronické korespondence nemusí být Vaše žádost vyřízena před odesláním objednávky. Jakmile je zásilka zrušena, odešle prodávající e-mailové potvrzení o zrušení objednávky. Zrušení objednávky po založení přepravy prodávajícím je možné, nicméně částka za poštovné nebude vrácena, jelikož je již proplacena přepravci a kupující tedy hradí poštovné. V případě zvolené dobírky je kupující povinen uhradit v tomto případě náklady za poštovné. Založením přepravy znamená vytvoření dopravy u přepravce a tisk přepravního štítku.

8. V případě stornování zaplacené objednávky budou finanční prostředky vráceny danou platební metodou kupujícímu do 30 dní.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

10. Údaje o stornovaných objednávkách jsou uchovávány po dobu 2 měsíců. Poté jsou údaje z našeho systému smazány.

11. Kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží uzavřené prostřednictvím stránek/od koupi Zboží realizované prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu za dále uvedených podmínek. 

12. Zboží uvedeno skladem, je se fyzicky nachází na našem skladě. Průměrná doba dodání takového zboží je 1-3 pracovní dny. Zboží uvedeno jako momentálně nedostupné či vyprodáno není skladem a doba dodání není známá. Zboží uvedeno jako na hlavním skladě není fyzicky skladem u nás, ale pouze na externím skladě dodavatela, doba dodání je vždy u zboží uvedena, nicméně tato doba je pouze přibližná a může se měnit. Většinu zásilek expedujeme do 24h. Tento termín je nicméně přibližný a může se lišit dle času vytvoření objednávky či vyzvednutí zboží přepravců.

13. V případě zvolení dopravy osobního odběru je možné vyzvednout si zásilky na adrese: Průmyslová 159/1B Třebíč 67401. 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány….,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16] 

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem na adrese Průmyslová 159/1B Třebíč 67401

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Kupující zavázán tuto objednávku převzít, pokud k tomu nedojde a zboží bude vráceno zpět prodávajícímu, jedná se o porušení kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit náklady spojené s posláním této zásilky. Tyto náklady budou kupujícími vyčísleny při navrácení zásilky zpět prodejci.

13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a obsahu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

14. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

16. Kupující je povinen si při přebrání zásilky zkontrolovat stav zásilky a její obsah. V případě porušení obalu či poškození obsahu je nutné dopravce bezodkladně informovat při převzetí zásilky. V případě, že kupující opustí výdejní místo, či nenahlásí žádné poškození, je zásilka brána jako doručená bez poškození či vad a následná reklamace na poškozené zboží nemusí být přijata. V případě vyzvednutí zásilek v boxu, je kupující povinen neprodleně o poškození informovat včetně kompletní fotodokumentace na e-mail reklamace@istuff.cz

17. Doba dodání uvedena při koupi je pouze přibližná. Žádný z nabízených dopravců neposkytuje záruku na doručení do určitého termínu. Pokud zboží není doručeno v době do 14 dní od objednání, je prodávající povinen založit reklamaci u daného přepravce. Zákonná lhůta na vyřešení této reklamace dopravcem je 30 dní. Výsledek reklamace Vám prodávající sdělí pomocí e-mailu. V případě ztráty zásilky bude kupujícímu vyplacena náhrada škody, dle zvolené přepravy a maximální výšky pojištění. V případě, že zboží bude nalezeno a reklamace neuznána, je dopravce povinen zboží znovu kupujícímu doručit. 

18. Trackingové informace ohledně odeslaných zásilek uchováváme v historii po dobu 2 měsíců od podání zásilky.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, včetně rozbalení skel pro lepení fólií či ochranných skel, případně výměny příslušenství, na které se vrácení také nemůže vztahovat,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a to nejpozději ve lhůtě 14 dní od převzetí zásilky.

5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy zasláním vzorového formuláře na e-mailovou adresu reklamace@istuff.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Formulář společně se zbožím můžete odeslat i fyzicky na adresu: Radim Fišer istuff.cz Průmyslová 159/1B Třebíč 674 01. 

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Pokud volí kupující vlastní dopravu, je potřeba zásilku označit pro identifikaci číslem objednávky, nebo vložit dovnitř vytištěnou fakturu. Bez těchto údajů nemusí být zásilka přiřazena k Vašemu odstoupení.

Zboží posílejte na adresu:

istuff.cz

Průmyslová 159/1B

674 01 Třebíč

(pokud bude balík zaslán obyčejně poštou (bez podacího čísla), za ztrátu balíčku zodpovídá zákazník. Pokud zboží bude zasláno na jinou adresu než je uvedeno výše, nezodpovídáme za danou zásilku.

Veškeré náklady za dopravu hradí zákazník.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud zboží nelze vrátit do původního stavu může kupující snížit vrácenou částku za zboží až na 0 kč. V takovém případě může kupující požádat o zaslání zboží zpět. Kupující volí typ přepravy jakým prodávající dané zboží zašle. V případě volby poštovného, které nemá tracking (obyčejná zásilka, obyčejné psaní ČP), nemůžeme zodpovídat za doručení zásilky a zákazník tento typ přepravy volí na vlastní nebezpečí a my ho nedoporučujeme.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

12. Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT SLUCHÁTKA DO UŠÍ, KTERÁ BYLA VYŇATA Z HYGIENICKÉHO OBALU.

Není možné sluchátka, které se vkládají přímo do uší nosit a vrátit je ve 14ti denní lhůtě. Nemůžeme posuzovat zda sluchátka byla použita, tudíž rozbalením balení se automaticky zboží bere jako použité. Odstoupení od kupní smlouvy nebude v takovém případě možné z hygienických důvodů.

(Viz § 1837 občanského zákoníku, toto zboží spadá do tzv. hygienického zboží, které nelze po rozbalení vrátit.)

13. U plateb kartou přes platební bránu, si firma GOPAY ltd. účtuje 2kč za refund platby. Celková vrácená částka při online platbách bude tedy o 2kč nižší.

14. Vrácení finanční částky je možné refundem na platební kartu přes firmu GOPAY ltd. či převodem na účet, který je vedený u české bankovní společnosti.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

22. Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a může se v důsledku normálního opotřebení postupem času snížit. Poškození způsobené tekutinou není kryté zárukou, můžete ale mít určitá práva vyplývající ze zákona na ochranu spotřebitele.

Pokud chcete zabránit poškození produktů tekutinou, vyhýbejte se těmto situacím:

 • Plavání nebo koupání se
 • Vystavování natlakované vodě nebo silnému proudu vody, například při sprchování, na vodních lyžích, na wakeboardu, při surfování, jízdě na vodním skútru a podobných činnostech
 • Používání v sauně nebo páře
 • Záměrné ponořování do vody
 • Práce v teplotách mimo doporučený rozsah nebo v extrémním vlhku
 • Nárazům či pádům zboží
 • Rozebírání či odšroubovávání šroubků

23. Záruka se nevztahuje na následující zboží: – poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné – s uběhnuvší záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci – mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, prasklé LCD displeje, natržené kabely atp.) – bez doložení původu nákupu – poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného použití či skladování – zboží poškozené neodborným servisním zásahem nebo nesprávnou manipulací.

24. Zboží musí zákazník poslat na reklamaci v továrním nastavení, pokud to není možné, tak odhlášené ze všech účtů a nezaheslované, v případně nedodržení těchto podmínek, bude reklamace zamítnuta. Za data, která můžou být ztracena při reklamačním řízení nezodpovídáme.

25. Zboží posílejte na adresu:

istuff.cz

Průmylsová 159/1B

674 01 Třebíč

(pokud bude balík zaslán obyčejně poštou (bez podacího čísla), za ztrátu balíčku zodpovídá zákazník. Pokud zboží bude zasláno na jinou adresu než je uvedeno výše, prodávající nezodpovídá za danou zásilku.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. RECENZE

    Kupující je oprávněn zveřejnit na webové stránce prodávajícího své hodnocení zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek (dále jen „recenze“). Kupující se v takovém případě zavazuje provést objektivní hodnocení vlastností daného zboží a jeho účinků včetně doporučení pro jeho uživatele. Kupující je povinen zdržet se zejména zveřejnění recenze s obsahem, který:

 • naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu ve smyslu z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • poškozuje dobré jméno prodávajícího;
 • uvádí zjevně nepravdivé informace o produktu nebo jeho výrobci;
 • porušuje tyto obchodní podmínky;
 • neoprávněně zasahuje do práv třetích osob či do jejich obchodního tajemství;
 • neoprávněně zasahuje do osobnostních práv fyzických osob či do dobré pověsti právnických osob;
 • porušuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Údaje, které kupující v recenzi uvede, nesmí být v rozporu s právním řádem ČR, nesmí porušovat etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí narušovat zájmy třetích osob.

1. Kupující není oprávněn uvádět při umístění recenze na webové stránce prodávajícího falešnou identitu nebo zkreslovat svou identitu, provádět recenzi pro jakoukoli jinou osobu než sebe sama, používat nebo se pokoušet používat recenzi jiného kupujícího či uživatele webové stránky prodávajícího, obtěžovat, šikanovat, zastrašovat nebo jakkoli poškozovat jiného uživatele webové stránky prodávajícího nebo třetí osobu, uveřejňovat či šířit na webové stránce prodávajícího v souvislosti s umístěním recenzí nevyžádaná obchodní sdělení, reklamy, odesílat ostatním uživatelům spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jiná nevyžádaná sdělení nebo informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing).

2. V případě porušení pravidel pro umisťování recenzí na webové stránce prodávajícího je prodávající oprávněn zajistit výmaz dané recenze z umístění, na které byla na webové stránce prodávajícího zveřejněna, a znemožnit danému kupujícímu další přístup k užívání webové stránky prodávajícího

3. Kupující je plně odpovědný za jakýkoliv typ obsahu, který učiní obsahem recenze a odpovídá za to, že k obsahu recenze vlastní všechna oprávnění a práva, že vložený obsah neporušuje tyto obchodní podmínky a že nezpůsobí újmu třetím osobám či společnostem. V případě, že se tak stane, může prodávající požadovat po kupujícím odškodění plynoucí ze všech nároků vůči němu vzniklým vložením daného obsahu.

X. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

  

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.9.2020