Vánoční soutěž

Jak se zapojit do soutěže? 

Je to jednoduché! Stačí u nás udělat nákup, alespoň za 1000kč a do poznámky k nákupu napsat "Tesla"

Pak už jen stačí počkat na ježíška. 24.12. bude vylosován vítěz, který bude zveřejněn na naší facebookové stránce a na našem instagramu.

Facebook

Instagram

O co soutěžíme?

O zážitkovou jízdu v elektromobilu Tesla Model S s výkonem 518 koní a zrychlením 0-100 za 4.4s. Zážitková jízda v celkové délce 60 minut.

  • Více jak 30 minut samostatné jízdy
  • Vyzkoušení zrychlení, autopilota
  • pořízení fotek či videí

Hodnota výhry 3000kč

IMG_1772E96333DC-DD8E-4A14-91F5-79AC10002E7A1. Pořadatel soutěže

  • Mgr. Radim Fišer
  • IČ: 06907652
  • DIČ: CZ9108154924
  • se sídlem: Jaroslava Haška 665/8 Třebíč     

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.istuff.cz. Soutěž probíhá v období od 1.11.2020 do 23.12.2020 včetně na území České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší
18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 obč. zák.. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel.

Soutěže o výhru se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti a zároveň:
- v soutěžním období nakoupí jednorázový nákup v min. hodnotě 1000,- Kč na internetovém obchodě www.istuff.cz, a zadá do poznámky kód "Tesla"
- na www.cbasoutez.cz se přihlásí pod tou konkrétní prodejnou, kde uskutečnil svůj soutěžní nákup a vyplní soutěžní formulář, dále jen „soutěžní formulář“
- Pokud objednávka bude muset být stornována z jakkéhokoliv důvodu, stává se tato přihláška do soutěže neplatná.

- Každý zákazník se může přihlásit do soutěže pouze 1x

 Výhra

 Zážitková jízdu v elektromobilu Tesla Model S s výkonem 518 koní a zrychlením 0-100 za 4.4s. Zážitková jízda v celkové délce 60 minut.

  • Více jak 30 minut samostatné jízdy
  • Vyzkoušení zrychlení, autopilota
  • pořízení fotek či videí

Hodnota výhry 3000kč

Vylosování výherce bude probíhat 24.12. v 10:00 poté bude výherce oznámen na sociálních sítích facebook a instagram a bude také kontaktován pomocí e-mailu zadaného v objednávce.

 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Každý výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle nebo na emailové adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři, nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. 

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního týdne zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy trvalý pobyt v ČR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři při zaslání soutěžního kódu prostřednictvím webové stránky.

 

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Podle § 499 Občanského zákoníku výherci nevzniká právo výhry reklamovat.